Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   นโยบายและยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   โรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนา
   งบประมาณ
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานทางการเงิน
   คู่มือสำหรับประชาชน
   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   ข้อบัญญัติตำบล
   งานบริหารบุคคล
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
รายงาน
  จดหมายข่าว
  ข้อมูลสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ อบต.เขาดิน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหารบริหารงาน
ข้ดบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง
  โรงเรียนบ้านช้างตาย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ
แผนตรวจสอบภายใน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140 :: www.krabi-khodin.go.th :: ก้าวนำเศรษฐกิจ ชีวิตมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ได้ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี ในทุกภาคส่วนของสังคม  
นายบุญภาศ ซื่อตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่บทความด้านกำกับและบังคับใช้กฏหมาย (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ปี 2563  (ดู : 7)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 76)
ประชาสัมพันธ์สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ #ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 (ดู : 14)
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2563  (ดู : 18)
ประชาสัมพันธ์ด้านกำกับและบังคับใช้กฏหมาย (ดู : 15)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ดู : 10)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ดู : 8)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 (ดู : 7)
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ (ดู : 8)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 8)
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 6)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
“อบต.เขาดิน ไม่ทนต่อการทุจริต” วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
...
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 8)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  (ดู : 6)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) (ดู : 38)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 173)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ดู : 119)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ล่องแก่งคลองพอถาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
   118 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์ : 075-602096 โทรสาร : 075-602097
E-mail Address : Krabi.khodin2562@gmail.com  www.krabi-khodin.go.th
   Copyright © 2019. www.krabi-khodin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs